Kütüphaneler, Müzeler ve Sanat Merkezleri…

Değerli kitapların yer aldığı arşiv niteliğindeki kütüphanelerde; geçmişe ışık tutan eserlerin saklandığı müzelerde; birbirinden farklı sanat dallarını meraklısıyla buluşturan sanat merkezlerinde yaşanacak olası bir yangın, emekle yapılmış, benzeri olmayan eserlerin yok olmasına ve tarihimiz hakkında bilgi veren izlerin silinmesine neden olur. Böyle bir durumda milli kayıptır.

FOKUS MÜHENDİSLİK, ulusa ait tarihi belgelerin geleceğe miras bırakılmak üzere saklandığı bu tür mekânlar için de hizmet vermektedir. Yangından korunma projelendirilmesinin ve montajının yapıldığı, çevreye, ozon tabakasına zarar vermeyen yangından korunma sistemlerinin kurulduğu bu merkezlerde yangın riski en aza indirilir ve olası yangınlarda eserlerin en az zarar görmesi sağlanmış olur.