İşyeri ve Konutlar…

İnsanların günlük hayatlarının ayrılmaz parçası olan iki mekân vardır; İşyerleri ve Evler… Bu da tüm dünyada bu iki mekânın yangına karşı en üst düzeyde korunmasını zorunlu kılmıştır.

İnsan odaklı çalışma anlayışına sahip kuruluş kimliğini taşıyan FOKUS MÜHENDİSLİK, yüzölçümü ve faaliyet alanı ne olursa olsun, herhangi bir nedenle işyerlerinde çıkabilecek yangınlara karşı, binalarda NFPA normlarına uygun yangından korunma sistemlerinin projelendirilmesini ve montaja süpervizörlük yaparak; mal, iş, zaman ve en önemlisi can kaybını en aza indirmeyi hedefler. Aynı şekilde özel yaşam alanı kabul ettiğimiz evlerde, konutların projesine ve estetiğine uygun yangından korunma sistemlerinin tasarım ve montajını da gerçekleştirir.