Askeri Tesisler…

Askeriyenin Türkiye’de kritik öneme sahip olması ve yangın ile ilgili riskleri de içinde barındırması nedeniyle, askeri birimlerde ve tesislerde olası yangın riskine karşı en doğru yangından korunma sisteminin kurulması çok önemlidir.

FOKUS MÜHENDİSLİK, verdiği mühendislik hizmeti ile

Hangarlar

Cephanelikler

Silah Üretim Tesisleri

Askeri Havaalanları

Sinyalizasyon Merkezleri

Askeri Hastaneler ve

Askeri binalarda, söz konusu yapıların stratejik önemini de göz önünde bulundurarak, NFPA normlarına uygun yangından korunma sistemlerinin tasarımına ve montajına süpervizörlük hizmeti verir.